Godrej South Estate Okhla Delhi - New Residentail 2/3/4 BHK Apartments. Godrej South Estate Okhla Delhi - New Residentail 2/3/4 BHK Apartments.